paź 08

Arkada Business Park z pozwoleniem na budowę

W dniu 8.10.2014 spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę dwóch budynków biurowych z usługami w parterze oraz dwukondygnacyjnymi garażami w podziemiu wraz z instalacjami, infrastrukturą drogową i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Fordońskiej 2 w Bydgoszczy.

Leave a reply - T H E M E - S H A R E D - O N - W P L O C K E R .C O M