wrz 16

Certyfikat BREEAM Very Good dla biurowca Arkada Business Park

Arkada Business Park, budynek biurowy klasy A, realizowany przez grupę Arkada Holding, otrzymał certyfikat BREEAM Interim (etap projektowy inwestycji) na poziomie Very Good. Jest to pierwszy budynek biurowy w województwie Kujawsko – Pomorskim z tym prestiżowym certyfikatem. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu całego zespołu: zarządu, architekta, działu inwestycji i zespołu doradców udało się stworzyć nową jakość na bydgoskim rynku biurowym.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) to międzynarodowa metoda oceny budynków komercyjnych pod kątem ich przyjazności dla środowiska naturalnego oraz komfortu przyszłego użytkownika w 10 kategoriach: zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja i transport do i z budynku, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarka odpadami, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, innowacyjność. Budynki poddane tej wielokryterialnej ocenie otrzymują certyfikat potwierdzający w jakim stopniu uwzględnione zostały wymagania uznane przez BRE za ważne dla funkcjonowania budynku w jego otoczeniu.

Leave a reply - T H E M E - S H A R E D - O N - W P L O C K E R .C O M